10 อันดับโบรกเกอร์ forex ที่ใหญ่ที่สุด

โบรกเกอร์ forex ที่ดีที่สุดในโลกไม่เหมือนหุ้นและสินค้า, การซื้อขาย forex ไม่มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนหรือหน่วยงานที่รวบรวมและแจกจ่ายข้อมูล การขาดความโปร่งใสในตลาด forex ทำให้มันเสี่ยงต่อการทุจริตและการจัดการที่ผิดพลาดมากมาย ในสหราชอาณาจักร, Financial Conduct Authority (FCA) ทำหน้าที่เป็นตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โบรกเกอร์ forex ที่ควบคุมโดย FCA จะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานอุตสาหรรมจำนวนหนึ่ง สิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษคือข้อกำหนดของ FCA ที่บริษัทเก็บเงินของลูกค้าแยกจากเงินของบริษัท เงินฝากแยกเหล่านี้ไม่สามารถใช้สินทรัพย์ของบริษัทได้ หากบริษัทโบรกเกอร์มีหนี้สินล้น 10 อันดับโบรกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุด โบรกเกอร์ forex ที่มีการควบคุม FCA สิบรายต่อไปนี้, ไม่มีการระบุไว้ในลำดับใดๆ, ถูกเลือกขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆรวมถึงความมั่นคงทางการเงิน, คุณภาพในการดำเนินการและแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้ ในการเลือกของพวกเขา, หนึ่งในนั้นอาจพิจารณาการตั้งงค่า เช่น ตลาดที่มีอยู่, ซอฟต์แวร์ประมวณผล, และความสามารถในการแข่งขันของสเปรด OANDA: บริษัทแลกเปลี่ยนต่างประเทศที่อยู่ในแคนาดาให้บริการสเปรดที่มีการแข่งขันกัน, ต่ำเพียง 1.2 ปิ๊ปในยูโรและดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกับแพลตฟอร์ม fx Trade ที่เปิดตัวในปี 2001, Oanda เสนอ MetaTrader 4 […]

Continue Reading

Mastercard Wins Out Visa In Rare Bidding for Earthport

Rare bidding that brought together two of the world’s leading payment cards – Visa and Mastercard. Earthport’s board of directors recommended that their shareholders should accept Mastercard’s lucrative buyout offers. This was after it was known that Mastercard’s offer was way better than what Visa was offering. Typically, Mastercard’s all-cash buyout offer was 10 percent […]

Continue Reading

How come Online Fund Assignment Aid Considered Very theraputic for Students Today?

Whether the business examine or genuine accountancy; the thought of finance and another calculation linked to it is allowed to be understood clearly from the students, from the comfort of the extremely inception of these academic yr. However, despite getting diligent adequate in performing all school duties and also meeting almost all priorities, there are […]

Continue Reading

Get acquainted with Porter Fund

Porter Finance is a identify in a long list of brokers who have started their particular activity inside 2014. Exactly why the success with the broker impressed a lot of people is the market will be overpopulated, which will not leave significantly room regarding newcomers. The unique feature with the broker could be the user […]

Continue Reading